Haier 1.5 Ton Nebula AC

Best Price: TK. 67,000
TK. 67,000
TK. 67,000
TK. 67,000
TK. 67,000
TK. 67,000
TK. 67,000
TK. 67,000

Key Specifications

  • 1.5 Ton Capacity
  • Split Type

Haier 1.5 Ton Nebula AC Full Specifications